Αρχιμήδης
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Υποστηρίζει Τους Ερευνητές
Μεταφέρει Την Έρευνα Στην Κοινωνία

Σκοπός

Η υποστήριξη των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer) και διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (Intellectual property rights management) που απορρέουν από τις εφευρέσεις και τις καινοτομίες που αναπτύσσονται από τους ερευνητές του ΕΚΠΑ

Στόχοι

Οι στόχοι του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι:
 • να πληροφορήσει και να εκπαιδεύσει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικότητας, αξιοποίησης ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων,
 • να ενθαρρύνει την εξωστρέφεια και τη διάχυση των ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου μέσω της διασύνδεσης με την οικονομία,
 • να υποστηρίξει τη διασύνδεση της έρευνας με κλάδους της Βιομηχανίας και του Επιχειρείν.

Ενδεικτικές Δράσεις

Ενδεικτικές δράσεις του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι οι εξής:

 • εντοπισμός και αξιολόγηση τεχνολογιών και καινοτομιών με εμπορική προοπτική με ανάπτυξη σχετικών εργαλείων,
 • προβολή και προώθηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας,
 • υποστήριξη σε διαδικασίες κατοχύρωσης και χρηματοδότησης της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property Μanagement),
 • αναζήτηση αποδεκτών της έρευνας (εταιρείες) και υποστήριξη των ερευνητών για την καλύτερη δυνατή εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων,
 • υποστήριξη στην ίδρυση και ανάπτυξη τεχνοβλαστών (spin off) από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
 • ενημέρωση και αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης  (Ευρωπαϊκά Προγράμματα Καινοτομίας, Προγράμματα Βιομηχανικής Συνεργασίας),
 • δικτύωση με τα Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης  Βιομηχανιών, και με Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας άλλων ερευνητικών και βιομηχανικών φορέων,
 • εκπαίδευση και πληροφόρηση σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικότητας, οικονομικής αξιοποίησης  ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Opportunities

Services

Training

Seminars

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED