ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Εκπαίδευση

Εργαστήριο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Εκπαιδευτικά/ενημερωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, σε κάθετους τομείς, όπως:

• Διανοητική Ιδιοκτησία: Δικαιώματα, Προστασία, Εμπορική Αξιοποίηση
• Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: Κριτήρια Κατοχύρωσης και Διαδικασίες, Ανάπτυξη Στρατηγικής Κατοχύρωσης, Τεχνολογική Πληροφόρηση
• Χρηματοοικονομική Αποτίμηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Διαχείριση
• Η διαδικασία της μεταφοράς τεχνολογίας
• Η μεθοδολογία του Design Thinking

SHARE, LIKE, REPEAT

Get Connected

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.