ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Εκπαίδευση

Εργαστήριο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο «Από το Εργαστήριο στην Αγορά: Προστασία και Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΕΚΠΑ» στοχεύει στην ενημέρωση των ερευνητών σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας. Η μεταφορά τεχνολογίας είναι αποτέλεσμα τριών παράλληλων διαδικασιών, που αφορούν την ερευνητική διαδικασία (‘Ερευνα και Ανάπτυξη), την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (Προστασία), και την ανάπτυξη σχεδίου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου (Αξιοποίηση). Για κάθε επιμέρους διαδικασία, θα παρουσιάσουμε και θα αναπτύξουμε τα επιμέρους βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ερευνητής, τις διαφορετικές επιλογές σε κάθε βήμα, και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο ερευνητής.

1η ημέρα2η ημέρα

1. Παρουσίαση Κέντρου Αρχιμήδης

2. Εισαγωγή στη Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) και στη Μεταφορά Τεχνολογίας (ΜΤ)

3. Προστασία Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

· Διενέργεια Προ-έρευνας (Prior Art)

· Εκκαθάριση Δικαιωμάτων (Rights Clearance)

· Κριτήρια Κατοχύρωσης (Patentability)

· Στρατηγική Κατοχύρωσης (IP Strategy)

· Προϋπολογισμός για Δαπάνες Προστασίας Εφεύρεσης – Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων ΔΙ(Budget for IP Protection)

1. Μορφές μεταφοράς τεχνολογίας

2. Έρευνα και Ανάπτυξη

· Ανοικτό Μοντέλο Καινοτομίας (Open Innovation)

· Διαχείριση συνεργασιών

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

· Προσδιορισμός «προβλήματος»

· Δέκτες και τελικοί χρήστες

· Ανάλυση ανταγωνισμού

· Προσδιορισμός μεγέθους αγοράς (Market sizing)

· Ελάχιστο Βιώσιμο Προιόν (Minimum Viable Product)

· Στρατηγική αξιοποίησης

· Πλάνο αξιοποίησης

4. Διαδικασία Γνωστοποίησης Πανεπιστημιακής Εφεύρεσης

5. Διαδικασία για Ίδρυση και Ανάπτυξη Τεχνοβλαστού

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω Webex. Απαιτείται εγγραφή και στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες θα σταλεί υπερ-σύνδεσμος (link)  για τη σύνδεσή τους.

Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σύνδεση στο Webinar από 09.30.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη του Κέντρου Αρχιμήδης στα email archimedes@uoa.gr, ttο.archimedes@uoa.gr, και στο τηλ. 2103689549 (κα. Νίκη Κολιοπούλου).

 

Από το Κέντρο Αρχιμήδη

Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Εκπαιδευτικά/ενημερωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, σε κάθετους τομείς, όπως:

• Διανοητική Ιδιοκτησία: Δικαιώματα, Προστασία, Εμπορική Αξιοποίηση
• Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: Κριτήρια Κατοχύρωσης και Διαδικασίες, Ανάπτυξη Στρατηγικής Κατοχύρωσης, Τεχνολογική Πληροφόρηση
• Χρηματοοικονομική Αποτίμηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Διαχείριση
• Η διαδικασία της μεταφοράς τεχνολογίας
• Η μεθοδολογία του Design Thinking

SHARE, LIKE, REPEAT

Get Connected

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.