Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
Εκπαίδευση

Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Εκπαιδευτικά/ενημερωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, σε κάθετους τομείς, όπως:

• Διανοητική Ιδιοκτησία: Δικαιώματα, Προστασία, Εμπορική Αξιοποίηση
• Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: Κριτήρια Κατοχύρωσης και Διαδικασίες, Ανάπτυξη Στρατηγικής Κατοχύρωσης, Τεχνολογική Πληροφόρηση
• Χρηματοοικονομική Αποτίμηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Διαχείριση
• Η διαδικασία της μεταφοράς τεχνολογίας
• Η μεθοδολογία του Design Thinking

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED