ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Σεμινάρια
&Αίτηση Συμμετοχής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» σας προσκαλεί στο διήμερο διαδικτυακό (webinar) εκπαιδευτικό εργαστήριο «Από το Εργαστήριο στην Αγορά: Προστασία και Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΕΚΠΑ»  την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 – 13:00 από τους Δρ. Αντώνη Λιβιεράτο (LinkedIn), Επ. Καθηγητή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, και Επιστημονικό Σύμβουλο του Κέντρου Αρχιμήδης, και τον Δρ. Γιάννη Δημητρακόπουλο (LinkedIn), Υπεύθυνο του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Κέντρο Αρχιμήδης.

Περίληψη Εργαστηρίου

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο «Από το Εργαστήριο στην Αγορά: Προστασία και Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΕΚΠΑ» στοχεύει στην ενημέρωση των ερευνητών σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας. Η μεταφορά τεχνολογίας είναι αποτέλεσμα τριών παράλληλων διαδικασιών, που αφορούν την ερευνητική διαδικασία (‘Ερευνα και Ανάπτυξη), την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (Προστασία), και την ανάπτυξη σχεδίου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου (Αξιοποίηση). Για κάθε επιμέρους διαδικασία, θα παρουσιάσουμε και θα αναπτύξουμε τα επιμέρους βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ερευνητής, τις διαφορετικές επιλογές σε κάθε βήμα, και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο ερευνητής.

Τετάρτη 13/1Πέμπτη 14/1

1. Παρουσίαση Κέντρου Αρχιμήδης
2. Εισαγωγή στη Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) και στη Μεταφορά Τεχνολογίας (ΜΤ)
3. Προστασία Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 · Διενέργεια Προ-έρευνας (Prior Art)
 · Εκκαθάριση Δικαιωμάτων (Rights Clearance)
 · Κριτήρια Κατοχύρωσης (Patentability)
 · Στρατηγική Κατοχύρωσης (IP Strategy)
 · Προϋπολογισμός για Δαπάνες Προστασίας Εφεύρεσης – Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων
ΔΙ (Budget for IP Protection)

1. Μορφές μεταφοράς τεχνολογίας
2. Έρευνα και Ανάπτυξη
 · Ανοικτό Μοντέλο Καινοτομίας (Open Innovation)
 · Διαχείριση συνεργασιών
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 · Προσδιορισμός «προβλήματος»
 · Δέκτες και τελικοί χρήστες
 · Ανάλυση ανταγωνισμού
 · Προσδιορισμός μεγέθους αγοράς (Market sizing)· Ελάχιστο Βιώσιμο Προιόν   (Minimum Viable Product)
 · Στρατηγική αξιοποίησης
 · Πλάνο αξιοποίησης
4. Διαδικασία Γνωστοποίησης Πανεπιστημιακής Εφεύρεσης
5. Διαδικασία για Ίδρυση και Ανάπτυξη Τεχνοβλαστού

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω Webex. Απαιτείται εγγραφή και στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες θα σταλεί υπερ-σύνδεσμος (link)  για τη σύνδεσή τους.

Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σύνδεση στο Webinar από 09.30.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη του Κέντρου Αρχιμήδης στα email archimedes@uoa.gr, ttο.archimedes@uoa.gr, και στο τηλ. 2103689549 (κα. Νίκη Κολιοπούλου).

Από το Κέντρο Αρχιμήδη

SHARE, LIKE, REPEAT

Get Connected

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.