ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Διανοητική Ιδιοκτησία

Τί είναι η Διανοητική Ιδιοκτησία;

Η διανοητική ιδιοκτησία αποτελεί το άυλο δικαίωμα του δημιουργού που προκύπτει από τις δημιουργίες της διανόησης που μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά, όπως:
 • εφευρέσεις,
 • εφαρμογές λογισμικού και βάσεις δεδομένων,
 • έργα λόγου και τέχνης όπως ερευνητικές εργασίες, διατριβές, κλπ.,
 • βιομηχανικά σχέδια,
 • εμπορικά σήματα,
 • τεχνογνωσία ως εμπορικό μυστικό
 

Ποια είναι τα δικαιώματα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας;

Τα δικαιώματα που απορρέουν από την διανοητική ιδιοκτησία διαφοροποιούνται, ανάλογα με το είδος του έργου και τη στρατηγική αξιοποίησής του.

Δικαιώματα για τα οποία απαιτείται κατοχύρωση – Βιομηχανική Ιδιοκτησία:

 • διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες),
 • βιομηχανικά σχέδια,
 • εμπορικά σήματα

Για τα παραπάνω δικαιώματα απαιτείται διαδικασία κατοχύρωσης στα Εθνικά Γραφεία Πατεντών και Σημάτων, όπως Ο.Β.Ι, WIPO, EPO, USPTO, EUIPO, κτλ.

Δικαιώματα για τα οποία δεν απαιτείται κατοχύρωση – Πνευματική Ιδιοκτησία:

 • έργα λόγου, όπως οι επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • εφαρμογές λογισμικού
 • βάσεις δεδομένων

Για τα παραπάνω δικαιώματα, δεν απαιτείται κατοχύρωση και λαμβάνουν αυτοδικαίως πνευματικά δικαιώματα (copyright).

Συμφωνητικά Εμπιστευτικότητας – Εμπορικά Μυστικά

Ειδική κατηγορία, αποτελούν οι νομικές συμφωνίες, για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας (Συμφωνητικά Εμπιστευτικότητας), για τη μεταφορά ερευνητικών υλικών (Συμφωνητικά Μεταφοράς Υλικών), και για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας, ως Εμπορικά Μυστικά (Trade Secrets).

Σημαντικό ρόλο για την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας, έχει η λήψη συμβουλευτικής από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, πριν την οποιαδήποτε δημοσίευση μίας πανεπιστημιακής εφεύρεσης ή ενός ερευνητικού αποτελέσματος για την αναγνώριση της διανοητικής ιδιοκτησίας και την ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής προστασίας και διαχείρισής της.

Προστασία Έρευνας

Προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την εφαρμοσμένη ερευνητική δραστηριότητα.

Γνωστοποίηση Εφεύρεσης

Διαδικασία γνωστοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων για την κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.  

Εμπιστευτικότητα

Διαδικασίες διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

SHARE, LIKE, REPEAT

Get Connected

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.