Επιχειρηματικός Επιταχυντής
Ομάδες

Το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης που προσφέρει το Κέντρο Αρχιμήδης είναι διαμορφωμένο, ώστε να υποστηρίζει επιχειρηματικές ομάδες σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED