Αρχιμήδης
Συνεργάτες - Υποστηρικτές

Το Κέντρο Αρχιμήδης προωθεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, με σκοπό την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την εμπορική αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας, υποστηρίζοντας τη διασύνδεση του οικοσυστήματος καινοτομίας με την οικονομική παραγωγή.

Συνεργάτες

Υποστηρικτές

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED