Επιχειρηματικός Επιταχυντής
Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (coaching)

Κάθε επιχειρηματική ομάδα που εισάγεται στον Επιχειρηματικό Επιταχυντή λαμβάνει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους εξειδικευμένους συμβούλους του Επιχειρηματικού Επιταχυντή. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε επιχειρηματική ομάδα ανατίθεται ένας επικεφαλής σύμβουλος ο οποίος έχει και την ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της ομάδας. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας και τη διαθεσιμότητα των συμβούλων του Επιχειρηματικού Επιταχυντή, η κάθε ομάδα μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες και από άλλους συμβούλους διαφορετικών ειδικοτήτων. Για την παροχή των υπηρεσιών αξιοποιείται η μεθοδολογία της Λιτής Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Lean Startup), προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συμμετεχόντων επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες καλούνται με την υποστήριξη των συμβούλων, ενδεικτικά:

α) να προσδιορίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο με την τεχνική του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model Canvas), Erasmus)

β) να ερευνήσουν τις ανάγκες της αγοράς στην οποία απευθύνονται,

γ) να δημιουργήσουν ένα ελάχιστα βιώσιμο προϊόν/υπηρεσία,

δ) να λάβουν ανατροφοδότηση για την επιχειρηματική τους ιδέα,

ε) να παρουσιάσουν το τελικό τους επιχειρηματικό μοντέλο.

Χώροι Εργασίας

Οι επιχειρηματικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να στεγάζουν τις δραστηριότητές τους στους χώρους του Επιχειρηματικού Επιταχυντή. Οι χώροι εργασίας περιλαμβάνουν γραφεία και αίθουσες συναντήσεων.

Εκπαίδευση

Οι ομάδες που εισάγονται στον Επιχειρηματικό Επιταχυντή λαμβάνουν μία αρχική (βασική) εκπαίδευση. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών της κάθε ομάδας με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση των επιχειρηματικών ομάδων σε θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους. Ενδεικτικά θέματα στα οποία θα εκπαιδεύονται οι ομάδες είναι: Lean Startup, Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Branding, Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, Ψηφιακή επικοινωνία, Επιχειρηματικό σχέδιο, Θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο, Τεχνικές παρουσιάσεων. Την εκπαίδευση προσφέρουν καθηγητές του ΕΚΠΑ και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς.

Mentoring

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής έχει δημιουργήσει ομάδα (εθελοντών) μεντόρων διάφορων ειδικοτήτων οι οποίοι και υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ομάδες. Οι μέντορες είναι είτε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του πανεπιστημίου είτε μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας.

Δείτε εδώ τους μέντορες του Κέντρου Αρχιμήδης

Δικτύωση

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής αναλαμβάνει να δικτυώσει τις επιχειρηματικές ομάδες με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και με άλλες ομάδες που στεγάζονται (ή στεγάζονταν στο παρελθόν) σε αυτόν.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED