Ετήσιος Φοιτητικός Διαγωνισμός

1ος φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Ο φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ, είναι ένα ετήσιος θεσμός του Κέντρου Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ. Σκοπός του είναι η προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ, μέσω της ανάδειξης, προβολής, και βράβευσης πρωτότυπων ιδεών για προϊόντα και υπηρεσίες, βασισμένες σε νέες τεχνολογίες, που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε σύγχρονες προκλήσεις και προβλήματα.

Ο 1ος φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί το 2022, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΕΚΠΑ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μεμονωμένους φοιτητές και φοιτητικές ομάδες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού/διδακτορικού επιπέδου.

Διαδικασία

Όλα ξεκινούν με το πρώτο βήμα

Βήμα 1:
Αίτηση συμμετοχής

Βήμα 2:
Αξιολόγηση και επιλογή

Βήμα 3:
Εργαστήρια (Workshops)

Βήμα 4:
Demo Days και ανάδειξη νικητών

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
Καταληκτική ημερομηνία 6/11/2022.
1
Αξιολόγηση Αιτήσεων και Επιλογή Υποψηφίων
Ανακοίνωση επιλεχθέντων 21/11/2022
2
Εργαστήρια (Workshops)
5/12/2022 και 12/12/2022
3
Demo Days και Ανάδειξη Νικητών
7 και 8 Μαρτίου 2023
4
Everything starts with the first step

Step 1:
Online applications

Step 2:
Assessment and Selection

Step 3:
Workshops

Step 4:
Demo Days & Winners’ Announcement

Online applications
by 6/11/2022.
1
Assessment and Selection
21/11/2022
2
Workshops
5/12/2022 and 12/12/2022
3
Demo Days & Winners’ Announcement
March 7 and 8, 2023
4

Βραβεία και Οφέλη Συμμετοχής

Χρηματικό έπαθλο

1ος νικητής

3.000 €

2ος νικητής

2.000 €

3ος νικητής

1.000 €

Αναγνώριση και Υποστήριξη

Πιστοποιητικό διάκρισης

Δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ανατροφοδότηση και υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching) στο πλαίσιο του προγράμματος Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-3689550 ή μέσω email στο ioannd@uoa.gr.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED