Διαγωνισμός Καινοτομίας

ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

To Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλογιζόμενο την τεράστια καταστροφή της χώρας μας από τις πρόσφατες πυρκαγιές και πλημμύρες, ως συνέπεια και της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τις σημαντικές προκλήσεις με περιβαλλοντικό, υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο που αυτές επιφέρουν, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συνεισφέρει στην προσπάθεια αντιμετώπισης των σημαντικών αυτών επιπτώσεων, συνδέοντας το πανεπιστήμιο με την κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ,  μεμονωμένους ερευνητές ή/και ερευνητικές ομάδες που αποτελούνται από τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη καινοτόμων λύσεων για την πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, όπως πχ. πυρκαγιές και πλημμύρες, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι:

  • να ενθαρρύνει τους ερευνητές να εξετάσουν τις πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη λύσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, και
  • να συνεισφέρει στην ανάδειξη και προβολή της εφαρμοσμένης έρευνας που έχει αντίκτυπο τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία.

Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων είναι ο Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαδικασία

Όλα ξεκινούν με το πρώτο βήμα

Βήμα 1:
Υποβολή Προτάσεων

Βήμα 2:
Αξιολόγηση Επιλεξιμότητας

Βήμα 3:
Παρουσίαση – Αξιολόγηση

Βήμα 4:
Ανάδειξη Νικητών – Βραβεύσεις

Υποβολή Προτάσεων
Καταληκτική ημερομηνία 15/12/2023
1
Αξιολόγηση Επιλεξιμότητας
Ιανουάριος 2024
2
Παρουσίαση Προτάσεων - Αξιολόγηση
Φεβρουάριος 2024
(η ακριβής ημερομηνία θα προσδιοριστεί σε επόμενο στάδιο)
3
Ανάδειξη νικητών - Βραβεύσεις
Φεβρουάριος 2024
(η ακριβής ημερομηνία θα προσδιοριστεί σε επόμενο στάδιο)
4
Όλα ξεκινούν με το πρώτο βήμα

Step 1:
Υποβολή Προτάσεων

Step 2:
Αξιολόγηση Επιλεξιμότητας

Step 3:
Παρουσίαση Αξιολόγηση

Step 4:
Ανάδειξη Νικητών- Βραβεύσεις

Proposal submission
Deadline 15/12/2023
1
Proposal assessment and selection
January 2024
2
Presentation of Proposals - Evaluation
February 2024
(the exact date will be determined at a later stage)
3
Selection of winners - Awards
February 2024
(the exact date will be determined at a later stage)
4

Βραβεία

Χρηματικό έπαθλο

1ος νικητής

10.000 €

2ος νικητής

6.000 €

3ος νικητής

4.000 €

Χορηγός των βραβείων

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-3689549 ή 210-3689552 ή μέσω email στο archimedes@uoa.gr.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED

Συνεργάτες