Αρχιμήδης
Επιχειρηματικός Επιταχυντής

Building entrepreneurs that change the world and
changemakers with an entrepreneurial mindset

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής του Κέντρου «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσω:

α) της επιτάχυνσης της επιχειρηματικής διαδικασίας από την ιδέα στην αγορά, β) της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, γ) της διάδοση της ιδέας της επιχειρηματικότητας μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει σχεδιαστεί ένα καινοτόμο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης που υλοποιείται σε τρεις διαδοχικές φάσεις, σε συνάρτηση με το βαθμό ωριμότητας της επιχειρηματικής ιδέας. Η διάρκεια της κάθε φάσης του Προγράμματος είναι 4 μήνες, με το συνολικό διάστημα για το οποίο μπορούν να λάβουν υποστήριξη οι επιχειρηματικές ομάδες να ανέρχεται σε έως και 12 μήνες.

Το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης που παρέχεται σε Επιχειρηματικές Ομάδες με καινοτόμες ιδές και με σημείο αναφοράς το ΕΚΠΑ, αποτελείται από ένα πλέγμα συμπληρωματικών υπηρεσιών και δράσεων, σχεδιασμένων στη βάση της μεθοδολογίας της Λιτής Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Lean Startup).

Ο συνδυασμός παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων (workshops) σε θεματολογία σχετική με την επιχειρηματικότητα, παράλληλα με τη στήριξη από έμπειρους μέντορες και τη δυνατότητα συνεργασίας και δικτύωσης που παρέχεται με αναγνωρισμένες επιχειρήσεις, συντελούν στην αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρηματικών ομάδων για την μεταφορά των επιχειρηματικών ιδεών τους στην αγορά.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED