ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Εκπαίδευση
Επιχειρηματικού Επιταχυντή

Εκπαίδευση

Οι ομάδες που εισάγονται στον Επιχειρηματικό Επιταχυντή λαμβάνουν μία αρχική (βασική) εκπαίδευση. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών της κάθε ομάδας με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση των επιχειρηματικών ομάδων σε θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους. Ενδεικτικά θέματα στα οποία θα εκπαιδεύονται οι ομάδες είναι: Lean Startup, Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Branding, Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, Ψηφιακή επικοινωνία, Επιχειρηματικό σχέδιο, Θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο, Τεχνικές παρουσιάσεων. Την εκπαίδευση προσφέρουν καθηγητές του ΕΚΠΑ και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς.

SHARE, LIKE, REPEAT

Get Connected

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.