ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Δικτύωση
Επιχειρηματικού Επιταχυντή

Δικτύωση

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής αναλαμβάνει να δικτυώσει τις επιχειρηματικές ομάδες με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και με άλλες ομάδες που στεγάζονται (ή στεγάζονταν στο παρελθόν) σε αυτόν.

SHARE, LIKE, REPEAT

Get Connected

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.