Επιχειρηματικός Επιταχυντής
Πρόσκληση και Αίτηση Συμμετοχής

Πρόσκληση «Επιχειρηματική Επιτάχυνση Στο ΕΚΠΑ»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

17/03/2023

Έναρξη Προγράμματος

11/04/2023

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “Αρχιμήδης” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ που έχουν επιχειρηματικές ιδέες με στοιχεία καινοτομίας, να υποβάλλουν Αίτηση για τη συμμετοχή τους στη δράση «Επιχειρηματική Επιτάχυνση στο ΕΚΠΑ», μέχρι την Παρασκευή 17/03/2023.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά εδώ.   

Η δράση “Επιχειρηματική Επιτάχυνση στο ΕΚΠΑ” υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΕΚΠΑ» (Κωδικός ΟΠΣ: 5136424) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης και το Κέντρο Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ:
Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 (Πλατεία Κλαυθμώνος), Τ.Κ. 105 61, Αθήνα
Τηλ. 210 368 9552

Website: archimedes.uoa.gr
Email: accelerator.archimedes.@uoa.gr
LinkedIn: linkedin.com/company/archimedes-center

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED