2ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Σκοπός του Φοιτητικού Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ είναι η προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ, μέσω της ανάδειξης, προβολής, και βράβευσης πρωτότυπων ιδεών για προϊόντα και υπηρεσίες, βασισμένες σε νέες τεχνολογίες, που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε σύγχρονες προκλήσεις και προβλήματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον 2ο Φοιτητικό Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι ενεργοί προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του ΕΚΠΑ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Αίτηση δύνανται να υποβάλλουν, τόσο μεμονωμένοι φοιτητές/φοιτήτριες, όσο και φοιτητικές ομάδες, υπό την προϋπόθεση, όλα τα μέλη της ομάδας να πληρούν τον όρο του ενεργού φοιτητή του ΕΚΠΑ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση υποβολής Αίτησης από φοιτητική ομάδα, θα πρέπει να οριστεί ο «Υπεύθυνος Ομάδας», ο οποίος/η οποία και θα επικοινωνεί με τον Διοργανωτή καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Διαδικασία

Όλα ξεκινούν με το πρώτο βήμα

Βήμα 1:
Αίτηση συμμετοχής

Βήμα 2:
Αξιολόγηση και επιλογή

Βήμα 3:
Εργαστήρια (Workshops)

Βήμα 4:
Demo Days και ανάδειξη νικητών

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
Καταληκτική ημερομηνία 31/05/2024.
1
Έλεγχος Επιλεξιμότητας και Αξιολόγηση Κριτηρίων
Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο.
2
Ωρίμανση Επιχειρηματικών ιδεών
Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο.
3
Demo Days - Ανάδειξη νικητών - Βραβεύσεις
Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο.
4
Everything starts with the first step

Step 1:
Online applications

Step 2:
Assessment and Selection

Step 3:
Workshops

Step 4:
Demo Days & Winners’ Announcement

Online applications
by 31/05/2024.
1
Assessment and Selection
The dates will be announced at a later stage.
2
Workshops
The dates will be announced at a later stage.
3
Demo Days & Winners’ Announcement
The dates will be announced at a later stage.
4

Βραβεία 2ου Φοιτητικού Διαγωνισμού

1ος νικητής

4.000 €

2ος νικητής

3.000 €

3ος νικητής

2.000 €

Χορηγοί βραβείων

Χορηγός επικοινωνίας

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-3689549 ή 210-3689552 ή μέσω email στο archimedes@uoa.gr.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED