Σε συνέχεια των δράσεων για την προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Κέντρο Αρχιμήδης του Ε.Κ.Π.Α. και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ανακοινώνουν μια ακόμη κατάθεση νέας αίτησης χορήγησης εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Η νέα κατάθεση αφορά την κατοχύρωση πεπτιδίων που αντιστοιχούν σε περιοχές με αυξημένη τάση για συσσωμάτωση της πρωτεΐνης καθεψίνης D. Τα συγκεκριμένα πεπτίδια αποτελούν τα πιο υποσχόμενα μόρια-αναστολείς της νόσου του Alzheimer από ένα μεγάλο σύνολο πεπτιδίων που εξετάστηκαν σε διαφορετικές περιοχές της συγκεκριμένης πρωτεΐνης.

Η εν λόγω τεχνολογία αναπτύχθηκε από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, Βασιλική Οικονομίδου και από την Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του ΕΙΕ, Δρ. Νίκη Χονδρογιάννη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφεύρεση μπορείτε να δείτε εδώ.

Το Κέντρο Αρχιμήδης θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους ερευνητές του ΕΚΠΑ στην προστασία της διανοητικής τους ιδιοκτησίας και στην αξιοποίησή της!

 

Μοιραστείτε το άρθρο