Το Κέντρο Αρχιμήδης διοργάνωσε με επιτυχία το τρίτο διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Από το Εργαστήριο στην Αγορά: Προστασία και Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» στο πλαίσιο του έργου «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ» με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 ερευνητών, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος  Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), από τους Δρ. Αντώνη Λιβιεράτο, Επ. Καθηγητή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, και Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του Κέντρου Αρχιμήδης, και Δρ. Γιάννη Δημητρακόπουλο, Υπεύθυνο του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Κέντρο Αρχιμήδης.

Στόχος του εκπαιδευτικού εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση των μελών της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ, καθώς και των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών  φορέων ΙΙΒΕΑΑ, Πανεπιστημίου Πειραιώς, και Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που υποστηρίζει το Κέντρο Αρχιμήδης στο πλαίσιο του έργου, σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας μέσα από τη διαδικασία της μεταφοράς τεχνολογίας. Η μεταφορά τεχνολογίας είναι αποτέλεσμα τριών παράλληλων διαδικασιών, που αφορούν την ερευνητική διαδικασία (Έρευνα και Ανάπτυξη), την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (Προστασία), και την ανάπτυξη σχεδίου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου (Αξιοποίηση), και για κάθε επιμέρους διαδικασία παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν τα επιμέρους βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ερευνητής, τις διαφορετικές επιλογές σε κάθε βήμα, και τις σχετικές αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο ερευνητής.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο