Το Κέντρο Αρχιμήδης διοργάνωσε την Τρίτη 04 Ιουλίου 2023, εκδήλωση παρουσίασης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του ΕΚΠΑ για εφευρέσεις στον τομέα των Επιστημών Υγείας σε επιχειρήσεις και φορείς του κλάδου υγείας.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της εφαρμοσμένης έρευνας που παράγεται στα εργαστήρια του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης που υλοποιεί το Κέντρο Αρχιμήδης, για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά και την οικονομία εν γένει.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν δέκα (10) περιπτώσεις κατοχυρωμένων εφευρέσεων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τις παρακάτω ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με επικεφαλής τους: Καθ. Ε. Λιανίδου (Τμήμα Χημείας), Αν. Καθ. Γ. Βουγιουκαλάκη (Τμήμα Χημείας), Αν. Καθ. Γρ. Ζωϊδη (Τμήμα Φαρμακευτικής), Αν. Καθ. Ε. Ιωάννου και Καθ. Β. Ρούσση (Τμήμα Φαρμακευτικής), Καθ. Ε. Κοντακιώτη (Οδοντιατρική Σχολή), Καθ. Κ. Τριανταφύλλου (Ιατρική Σχολή), Καθ. Α. Ηλιόπουλο (Ιατρική Σχολή), και Καθ. Α. Σκορίλα (Τμήμα Βιολογίας), καθώς και ο Τεχνοβλαστός του ΕΚΠΑ «Genosophy» από την Επ. Καθ. Κ. Γκούσκου (Ιατρική Σχολή), που έχουν υποστηριχθεί από το Κέντρο Αρχιμήδης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους παρακάτω δεκατρείς (13) οργανισμούς: Adelco, ANFARM Hellas, Athens LifeTech Park, ΒΙΑΝΕΞ, Galenica, Hellenic Healthcare Group (HHG), Libytec, NEXT CRO, PharmaPath, PharmaserveLilly, Pharmazac, Rontis, Winmedica, καθώς από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Μετά την παρουσίαση των ευρεσιτεχνιών ακολούθησε συνάντηση δικτύωσης μεταξύ των ερευνητών και των επιχειρήσεων.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μοιραστείτε το άρθρο