Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» σας προσκαλεί στο διήμερο  εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Από το Εργαστήριο στην Αγορά: Προστασία και Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00–14:00 στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (Είσοδος από Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), από τους Δρ. Αντώνη Λιβιεράτο (LinkedIn), Επ. Καθηγητή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, και Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του Κέντρου Αρχιμήδης, και Δρ. Γιάννη Δημητρακόπουλο (LinkedIn), Υπεύθυνο του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Κέντρο Αρχιμήδης.

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο «Από το Εργαστήριο στην Αγορά: Προστασία και Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» στοχεύει στην ενημέρωση των ερευνητών σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας. Η μεταφορά τεχνολογίας είναι αποτέλεσμα τριών παράλληλων διαδικασιών, που αφορούν την ερευνητική διαδικασία (Έρευνα και Ανάπτυξη), την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (Προστασία), και την ανάπτυξη σχεδίου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου (Αξιοποίηση). Για κάθε επιμέρους διαδικασία, θα παρουσιάσουμε και θα αναπτύξουμε τα επιμέρους βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ερευνητής, τις διαφορετικές επιλογές σε κάθε βήμα, και τις σχετικές αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο ερευνητής.

Το εργαστήριο απευθύνεται στα μέλη της πανεπιστημιακής/ερευνητικής κοινότητας των ΕΚΠΑ, ΙΙΒΕΑΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τη συμμετοχή σας στο Εργαστήριο απαιτείται εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο

https://forms.gle/byWe92RFUP83m1jw6

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη του Κέντρου Αρχιμήδης στο e-mail ttο.archimedes@uoa.gr, και στο τηλ. 2103689549 (κα Νίκη Κολιοπούλου)

Μοιραστείτε το άρθρο