Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, το διαδικτυακό Εργαστήριο “Από την Ιδέα στην Αγορά της Υγείας: Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση και Κανονιστικό Πλαίσιο Συνεργασίας με Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας” στο πλαίσιο του έργου SYMBIASIS.

Σκοπός αυτής της δεύτερης διαδοχικής εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση/πληροφόρηση των νεοφυών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα σε θέματα προστασίας και κατοχύρωσης δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σε θέματα πιστοποίησης προϊόντων με το σήμα CE, και σε θέματα επίσημων διαδικασιών που απαιτούνται για την σύμπραξη με Δημόσιους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, συμμετείχαν οι ομιλητές:

  • Δρ Νίκος Μηνάς, European Patent Attorney@ Coolroe Consulting, Dublin.
  • Δρ Γιάννης Δημητρακόπουλος, Υπεύθυνος Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, Κέντρο Αρχιμήδης ΕΚΠΑ.
  • Κωνσταντίνος Κωνσταντέλλος, Δικηγόρος LL.M., Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας και Συνεργάτες.
  • ΧρυσούλαΣαμψωνίδου, Οικονομολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. 

Το ΕΚΠΑ συμβάλλει στο Πρόγραμμα SYMBIASIS μέσω του Κέντρου Αρχιμήδης και με τη συμμετοχή των Πανεπιστημιακών Κλινικών των Νοσοκομείων Π.Γ.Ν. Αττικόν (Γ΄ Χειρουργική Κλινική, Αγγειοχειρουργική Κλινική, Β΄ Καρδιολογική, και Ογκολογική Μονάδα Β’ Προπαιδευτικής Κλινικής)  και Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο (Α΄ ΩΡΛ Κλινική) ως συνεργαζόμενοι φορείς για τη διασύνδεσή τους με περισσότερες από 40 νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας και συμμετέχουν μετά από σχετική πρόσκληση.

Το Έργο SYMBIASIS  (=Συμβίωση + Ίασις)

Το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του EIT Health και το συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με σκοπό την ανάπτυξη ή τη βελτίωση καινοτόμων λύσεων στον τομέα της υγείας.

Το έργο έρχεται να καλύψει την ανάγκη διασύνδεσης των νοσοκομείων με τις startups του τομέα της υγείας, ώστε τα νοσοκομεία να εκσυγχρονιστούν, να μετασχηματιστούν ψηφιακά με μεθόδους ανοιχτής καινοτομίας ή/και Innovation procurement, ενώ παράλληλα και οι Startups να επικυρώσουν τις τεχνολογικές τους λύσεις σε πραγματικό περιβάλλον με πιλοτικές ή προ-πιλοτικές δοκιμές. Κατά τη διάρκεια του έργου θα γίνει χαρτογράφηση των αναγκών και της εξειδίκευσης των νοσοκομείων και των νεοφυών επιχειρήσεων, και αντιστοίχιση των αναγκών με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών, τη διεξαγωγή εξειδικευμένων co-creation σχημάτων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Η μεθοδολογία του SymbIASIS θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση των λύσεων με δεδομένα από πραγματικά περιβάλλοντα (νοσοκομεία/κλινικές), ώστε τελικά να προκύψουν οι πιο αποτελεσματικές λύσεις για τους ασθενείς και τον ευρύτερο τομέα της υγείας.

Μοιραστείτε το άρθρο