Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» πραγματοποίησε την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 την εναρκτήρια εκδήλωση του Έργου «Χρηματοδότηση Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ», στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κεντρικό Κτήριο ΕΚΠΑ.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ κ. Νικόλαος Μυλωνάς, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έρευνα και την Καινοτομία, Δρ Χρίστος Δήμας, ο Προέδρος ΙΙΒΕΑΑ, Ακαδημαϊκός κ. Λουκάς Παπαδήμος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΠΑ.ΠΕΙ., Καθηγητής κ. Γρηγόριος Χονδροκούκης και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Χ. Π., Καθηγητής κ. Χρίστος Χαλκιάς.

arch01

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Μελέτιος- Αθανάσιος Δημόπουλος, στον χαιρετισμό του, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

“[…] Η Μεταφορά Τεχνολογίας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της καινοτομίας για τους Ακαδημαϊκούς Φορείς, και εργαλείο διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων με την Οικονομία, και τη Κοινωνία γενικότερα. Οι αντίστοιχες δράσεις υποστηρίζουν την μεταφορά γνώσεων, ιδεών, και καινοτόμων αποτελεσμάτων από τα εργαστήρια στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.

Από το 2018, το ΕΚΠΑ έχει ιδρύσει και λειτουργεί το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης», για την υποστήριξη των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας, και διασύνδεσης του ΕΚΠΑ με οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ έρχεται να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και να της δώσει νέα ώθηση με την χρηματοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν τον πυρήνα της μεταφοράς τεχνολογίας.

Παράλληλα, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου Αρχιμήδης, θα «μεταφέρει» τεχνογνωσία και εμπειρία, και θα υποστηρίξει στα πρώτα της βήματα τη μεταφορά τεχνολογίας σε τρία Ακαδημαϊκά Ιδρύματα:

  • Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
  • Το ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και
  • Το ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ,

δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων με ισχυρή διεπιστημονικότητα και πολλαπλασιάζοντας έτσι τις δυνατότητες συνεργειών.   

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για τη συμμετοχή τους στη δράση, καθώς και όλο το δυναμικό του Κέντρου Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ και ιδιαιτέρως τον Ομότιμο Καθηγητή και Ακαδημαϊκό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Μυλωνά.

Το δίκτυο αυτό, μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου Αρχιμήδης θα αναλάβει:

  1. την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας με έμφαση στην διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας από εφευρέσεις και καινοτομίες των μελών της πανεπιστημιακής και της ευρύτερης ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ και των Συνεργαζόμενων Φορέων,
  2. την διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις και με δυνητικούς τεχνολογικούς αποδέκτες,
  3. την εκπαίδευση τους σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας, και
  4. την ανάπτυξη και ωρίμανση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων από την πλευρά της μεταφοράς τεχνολογίας, με στόχο την διασύνδεση του ΕΚΠΑ και των Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων με την αγορά, και
  5. την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του προς την οικονομία, και την κοινωνία γενικότερα.

Κυρίες και κύριοι,

Ως Πρυτανική Αρχή αποδώσαμε ιδιαίτερη σημασία σε διεπιστημονικές και οριζόντιες δράσεις. Γι’ αυτό και εισηγηθήκαμε, και αποφασίσθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου μας, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Ιδρύματος, η ίδρυση αυτοτελών οριζόντιων ακαδημαϊκών δομών έντονου διεπιστημονικού προσανατολισμού, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αποσκοπούν στην προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν πλέον, μεταξύ άλλων, 15 Κέντρα Αριστείας, 18 Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νοσημάτων, το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων και το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “Αρχιμήδης”. […]”

Χαιρετισμός Πρύτανη

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, στον χαιρετισμό του, δήλωσε ότι:

«Στρατηγική προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι να συνδέσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά την έρευνα που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της χώρας με την πραγματική οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων υλοποιούμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για αυτόν τον σκοπό. Η δράση για την στήριξη και ωρίμανση των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας αποσκοπεί στο να πετύχουμε αυτόν ακριβώς τον στόχο.»

Ο κ. Δήμας παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις και τα εργαλεία που έχει προωθήσει η Πολιτεία για την ενίσχυση της έρευνας και τόνισε χαρακτηριστικά πως: «τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της καινοτομίας στους Επιστημονικούς Φορείς, και εργαλείο διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων με την Οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τη Κοινωνία γενικότερα.» Ο Υφυπουργός έκανε ειδική αναφορά στις δράσεις που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως το νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ που υποστηρίζει τις δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας και την σύσταση τεχνοβλαστών (spin off).

Ακολούθησε η παρουσίαση του Έργου «Χρηματοδότηση Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ», από τον Καθηγητή Νικόλαο Βούλγαρη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ και Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου και η παρουσίαση δράσεων του Έργου «Χρηματοδότηση Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ», από τον Δρ. Γιάννη Δημητρακόπουλο, Υπεύθυνο Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, Κέντρο Αρχιμήδης ΕΚΠΑ.

 

Στη συνέχεια η Δρ. Όλγα Τζωρτζάτου, Δικηγόρος, Επικεφαλής Επιτροπής για τη Διανοητική Ιδιοκτησία, ΙΙΒΕΑΑ, αναφέρθηκε στην “Μεταφορά Τεχνολογίας στο Ίδρυμα Iατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και τις προοπτικές στο πλαίσιο του Έργου”, ο Δρ Σωτήρης Βαρελάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ., στην “Μεταφορά Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και οι προοπτικές στο πλαίσιο του Έργου”, και η Δρ. Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χ.Π. στην “Μεταφορά Τεχνολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και οι προοπτικές στο πλαίσιο του Έργου”.

Η εναρκτήρια εκδήλωση έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση των συμμετεχόντων.

 

Μοιραστείτε το άρθρο