Το Κέντρο Αρχιμήδης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, απευθύνει πρόσκληση σε νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικές ομάδες με ώριμες επιχειρηματικές ιδέες στον τομέα της υγείας, για τη συμμετοχή τους στο έργο SymbIASIS, το οποίο έρχεται να συνδέσει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, νοσοκομεία και startups.

Ειδικότερα, το έργο SymbIASIS, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του EIT Health, καλείται να καλύψει την ανάγκη διασύνδεσης των νοσοκομείων με τις startups του τομέα της υγείας, ώστε και τα νοσοκομεία να εκσυγχρονιστούν και να μετασχηματιστούν ψηφιακά με μεθόδους ανοικτής καινοτομίας ή/και συμβάσεις καινοτομίας, αλλά και οι startups να μπορέσουν να επικυρώσουν τις τεχνολογικές τους λύσεις σε πραγματικό περιβάλλον με πιλοτικές ή προ-πιλοτικές δοκιμές.

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα αντιστοιχηθούν οι λύσεις των επιλεγμένων επιχειρήσεων με τις ανάγκες και την εξειδίκευση των νοσοκομείων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών, ενώ θα διεξαχθούν εξειδικευμένα σεμινάρια για ανταλλαγή γνώσης και εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Μπορείτε να υποβάλετε πρόταση προς αξιολόγηση για συμμετοχή στο SymbIASIS μέχρι και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου που θα σταλεί στους ενδιαφερόμενους, μετά από προηγούμενη επικοινωνία.  

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την ωριμότητά τους και τον βαθμό στον οποίο ταιριάζουν με τις ανάγκες των νοσοκομείων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συντονιστές του έργου από το ΕΚΤ Γιώργο Μέγα (210-2204921, megas@ekt.gr) και Βαρβάρα Βασιλάκη, (210-2204912, vasilaki@ekt.gr) ή με τους συνεργάτες στο Κέντρο Αρχιμήδης, Βασίλη Σιέμο (210-3689552, vsiemos@uoa.gr) και Γιάννη Δημητρακόπουλο (210-3689553, dimgiannhs@uoa.gr).

Μοιραστείτε το άρθρο