Το Κέντρο Αρχιμήδης για 3η συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε την ετήσια συνάντηση των Γραφείων και Μονάδων Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) και Καινοτομίας Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022.

Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή στελεχών των Γραφείων από το σύνολο των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, καθώς και από φορείς της Πολιτείας (ΥΠΑΝΕ, ΥΠΑΙΘ, ΓΓΕΚ, ΕΣΕΤΕΚ, KEKΠΑ).

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυναν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αν. Καθ. Άγγελος Συρίγος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έρευνα και την Καινοτομία, Δρ. Χρίστος Δήμας, και ο Συντονιστής του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, Πέτρος Ποδάρας. Επίσης τη συνάντηση χαιρέτισε και συντόνισε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Αρχιμήδης, Ομ. Καθ. Νικόλαος Μυλωνάς.

Σημαντική ήταν η συμβολή του κ. Μιχάλη Δρίτσα, Επικεφαλής Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο οποίος αναφέρθηκε στις πολιτικές Ε&Α που σχεδιάζει το Υπουργείο για το επόμενο διάστημα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, και κατά την επόμενη Προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Επίσης, η κα Κατερίνα Πραματάρη, Πρόεδρος του ΤΕΣ της Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, εκπροσωπώντας το ΕΣΕΤΕΚ, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα των παρεμβάσεων, και συγκεκριμένα στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου για τη Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας από τους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς.

Καλεσμένος ήταν ο Michael Tzannes, Chairman @ Accusonus, Inc, ο οποίος παρουσίασε το Εργαστήριο επιμόρφωσης των Στελεχών των Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας με θέμα “TTO Marketing and IP Commercialization: Approaches and Challenges”. Αντικείμενο είχε την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για την κατοχύρωση αποτελεσμάτων έρευνας από τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, την προβολή τους στο οικοσύστημα της καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο, και την αξιοποίησή τους από εταιρείες προς όφελος των ερευνητών και των Ιδρυμάτων. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες που συνέβαλαν με την παρουσία τους και τις τοποθετήσεις τους σε μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, και στην κατάθεση προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος της καινοτομίας.

Μοιραστείτε το άρθρο