Εγγραφείτε εδώ (https://forms.gle/qz1tehKK3QmsV64eA) για να παρακολουθήσετε τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 4.00 μ.μ., το νέο webinar που διοργανώνεται από το Κέντρο Αρχιμήδης στο πλαίσιο του 4ου Κύκλου Εργαστηρίων Αξιοποίησης Εφαρμοσμένης Έρευνας, με θέμα «̳Ζ̳η̳τ̳ή̳μ̳α̳τ̳α̳ σ̳τ̳ρ̳α̳τ̳η̳γ̳ι̳κ̳ή̳ς̳ σ̳τ̳η̳ν̳ κ̳α̳τ̳ο̳χ̳ύ̳ρ̳ω̳σ̳η̳ ε̳φ̳ε̳υ̳ρ̳έ̳σ̳ε̳ω̳ν̳ μ̳ε̳ δ̳ί̳π̳λ̳ω̳μ̳α̳ ε̳υ̳ρ̳ε̳σ̳ι̳τ̳ε̳χ̳ν̳ί̳α̳ς̳ μ̳ε̳ έ̳μ̳φ̳α̳σ̳η̳ σ̳τ̳ο̳ χ̳ώ̳ρ̳ο̳ τ̳η̳ς̳ Χ̳η̳μ̳ε̳ί̳α̳ς̳ κ̳α̳ι̳ τ̳ω̳ν̳ Ε̳π̳ι̳σ̳τ̳η̳μ̳ώ̳ν̳ Υ̳γ̳ε̳ί̳α̳ς̳»̳ από τον Δρ Δημήτρη Ρούκουνα, European Patent Attorney.
Ο Δρ. Ρούκουνας, θα μιλήσει για το πότε μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία κατοχύρωσης και για το δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Επίσης θα αναφερθεί στο δικαίωμα προτεραιότητας στην αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπως και στη σημασία αυτού και τις στρατηγικές για τη διεθνή κατοχύρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://archimedes.uoa.gr/technology-transfer-office…/
 
Μοιραστείτε το άρθρο