Έχεις μια επιχειρηματική ιδέα ή startup με λιγότερα από 3 χρόνια λειτουργίας;
Πάρε μέρος με την ομάδα σου στο Δ’ κύκλο του προγράμματος επιτάχυνσης στο Κέντρο “Αρχιμήδης” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ενημερώσου για την επιλεξιμότητα δικαιούχων, τις δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος επιτάχυνσης, αλλά και τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα στο https://archimedes.uoa.gr/accelerator-invitation/.
Μοιραστείτε το άρθρο