ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

22/1/2021

2η Συνάντηση Γραφείων και Μονάδων Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων

Το Κέντρο Αρχιμήδης για 2η συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε την ετήσια Συνάντηση των Γραφείων και Μονάδων Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) και Καινοτομίας Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021.

Εκτός από το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας, και Επιχειρηματικότητας “Αρχιμήδης” του ΕΚΠΑ, συμμετείχαν τα αντίστοιχα ΓΜΤ ή Κέντρα Καινοτομίας του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΜΠ, του ΟΠΑ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Γραφείο Καινοτομίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με το Δίκτυο Πράξη.

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης κ. Νικόλαος Βούλγαρης και συντόνισε την ημερίδα ο Διευθυντής του Κέντρου Αρχιμήδης κ. Νικόλαος Μυλωνάς.Σημαντική και ενημερωτική ήταν η συμμετοχή των θεσμικών φορέων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκπροσώπησε ο Μιχάλης Δρίτσας, Σύμβουλος Υφ/γου Έρευνας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η κ. Λίνα Ιωάννου, Σύμβουλος του Υφ/γου Παιδείας για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης και το ΕΣΕΤΕΚ η κ. Κατερίνα Πραματάρη, Πρόεδρος του ΤΕΣ της Μεταφοράς Τεχνολογίας. Οι εκπρόσωποι των φορέων ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες σχετικά με τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναληφθούν το επόμενο διάστημα καθώς και για την επικείμενη Πρόσκληση του Προγράμματος της ΓΓΕΤ για τη χρηματοδότηση των ΓΜΤ. Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε θέματα διαχείρισης της διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας από τα Ιδρύματα προς την οικονομία, σε θέματα λειτουργίας, στελέχωσης, δικτύωσης με ειδικούς στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας, σε ζητήματα εκπαίδευσης των στελεχών των Γραφείων, καθώς και σε θέματα χρηματοδότησης των Γραφείων από την Πολιτεία για τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη των δράσεων και υπηρεσιών που προσφέρουν τα Γραφεία στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα. Ουσιαστικής σημασίας για την ημερίδα ήταν η ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών με στόχο την εμβάθυνση της δικτύωσης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στα Γραφεία. Εκπρόσωποι των ΓΜΤ παρουσίασαν βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν και μοιράστηκαν τις δράσεις των Γραφείων τους και την εμπειρία τους σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, Γενική ήταν η εντύπωση ότι όλοι οι συμμετέχοντες συνέβαλαν με τις τοποθετήσεις τους σε μια δημιουργική ανταλλαγή απόψεων, στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, και στην κατάθεση προτάσεων για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της καινοτομίας.

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο