Εγκαινιάστηκε το ταμείο επιχορηγήσεων – Ideas Powered for Business SME Fund, ύψους 20 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει την παροχή κουπονιών Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να τις βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους (Intellectual Property – IP)  και να αντλήσουν όφελος από αυτά.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/home

Μοιραστείτε το άρθρο