Καλωσορίζουμε στην ομάδα των μεντόρων τoν Antonios Angelakis

Ο Αντώνης είναι ειδικός σε θέματα τεχνολογικών πολιτικών, διαχείρισης καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) σε θέματα Tεχνολογικών Πολιτικών και Καινοτομίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης).
Από το 2013 είναι επιστημονικό στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (IME ΓΣΕΒΕΕ) με ερευνητική και επιχειρησιακή δραστηριότητα σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας, υποστήριξης συνεργατικών σχηματισμών και ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχει εργαστεί ως στέλεχος μεταφοράς τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με αρμοδιότητα την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας, υποστήριξη τεχνοβλαστών καθώς και στρατηγική διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, και ως μετα-διδακτορικός ερευνητής με ειδίκευση στη διαχείριση καινοτομίας και σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα σε κλάδους έντασης-γνώσης στο Nottingham Business School, UK. Υπήρξε στέλεχος επιχειρηματικής ανάπτυξης του Hellenic Photonics Cluster (HPhos). Κατέχει ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας και τεχνολογικής στρατηγικής, ενώ έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
Αντώνη, ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο που μας διαθέτεις.

Μοιραστείτε το άρθρο