Μέσω της συνεργασίας του Κέντρου Αρχιμήδης με τον Δρ. Νίκο Μηνά, European Patent Attorney και την Hanna Moore+ Curley, μία από τις πιο δυναμικές εταιρείες στο χώρο της συμβουλευτικής για την προστασία και ανάπτυξη καινοτομιών και εφευρέσεων, πραγματοποιήθηκε το 1ο IP Harvesting Event σε ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠA.
Στα πλαίσια του event, οι ερευνητικές ομάδες των Ιωάννη Εμίρη και Δημήτρη Γουνόπουλου, με τη βοήθεια του Δρ. Νίκου Μηνά, είχαν την ευκαιρία:
-να εντοπίσουν τμήματα της ερευνητικής τους δραστηριότητας που επιδέχονται προστασίας (π.χ. κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας),
-να διαμορφώσουν στρατηγική για την διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας σε συμφωνίες συνεργασίας με τρίτους φορείς (π.χ. διαχείριση Background-Foreground IP),
-και να εξετάσουν την προοπτική αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας από τρέχοντα ερευνητικά projects.
Άλλη μία σημαντική δράση μεταφοράς τεχνολογίας, επί του πεδίου, από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου Αρχιμήδης.
 
 
Μοιραστείτε το άρθρο