Ξεκίνησε η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, η οποία έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση των ελληνικών startups και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Μέσω της εγγραφής στην πλατφόρμα Elevate Greece, οι ελληνικές startups έχουν την ευκαιρία:
· να ενημερώνονται για ειδικά οφέλη και ειδικά προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων
· να προωθήσουν τα επιχειρηματικά τους επιτεύγματα και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες διεθνούς     ανάπτυξης
· να προσελκύσουν χρηματοδότηση
· να δικτυωθούν με την κοινότητα και να διερευνήσουν συνέργειες στο οικοσύστημα καινοτομίας
· να αναζητήσουν εξειδικευμένο προσωπικό.

Το Κέντρο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ως φορέας του οικοσυστήματος καινοτομίας, υποστηρίζει τις spin-off του ΕΚΠΑ στη διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://elevategreece.gov.gr/el/

Μοιραστείτε το άρθρο