Κέντρο Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Επιχειρηματικός Επιταχυντής

Λίγα Λόγια για το Κέντρο

Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με την επωνυμία “Αρχιμήδης” είναι ένας θεσμός στο ΕΚΠΑ που ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20.

Το Κέντρο Αρχιμήδης φιλοδοξεί να συνδέσει την ερευνητική κοινότητα με τη βιομηχανία και παράλληλα να εκκολάψει τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες της πανεπιστημιακής κοινότητας από τις οποίες εν δυνάμει θα δημιουργηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις.

Για να επιτύχει τους ανωτέρω στόχους το Κέντρο Αρχιμήδης οργανώθηκε σε δύο γραφεία: Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Office) και τον Επιχειρηματικό Επιταχυντή (Business Accelerator).

Νέα - ανακοινώσεις

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΩΝ

1

ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ

1

STARTUPPERS

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

1

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

1

ΩΡΕΣ MENTORING

Πρόσκληση «Επιχειρηματική Επιτάχυνση Στο ΕΚΠΑ-2023»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

17/03/2023

Έναρξη Προγράμματος

11/04/2023

Ετήσιος Φοιτητικός Διαγωνισμός

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

06/11/2022

Χρηματικά έπαθλα

για τους νικητές

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.