Κέντρο Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Επιχειρηματικός Επιταχυντής

Λίγα Λόγια για το Κέντρο

Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με την επωνυμία “Αρχιμήδης” είναι ένας θεσμός στο ΕΚΠΑ που ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20.

Το Κέντρο Αρχιμήδης φιλοδοξεί να συνδέσει την ερευνητική κοινότητα με τη βιομηχανία και παράλληλα να εκκολάψει τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες της πανεπιστημιακής κοινότητας από τις οποίες εν δυνάμει θα δημιουργηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις.

Για να επιτύχει τους ανωτέρω στόχους το Κέντρο Αρχιμήδης οργανώθηκε σε δύο γραφεία: Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Office) και τον Επιχειρηματικό Επιταχυντή (Business Accelerator).

Χαιρετισμός Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης

H επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία αποτελούν την κινητήριο δύναμη μίας χώρας που σχεδιάζει και διεκδικεί την παρουσία της στο μέλλον. Με αφετηρία τη θέση αυτή, το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, ανοίγει νέους δρόμους στην κοινότητα του Πανεπιστημίου, στα μέλη ΔΕΠ, στους ερευνητές, στους φοιτητές και στους αποφοίτους του ΕΚΠΑ για να μεταφέρουν την έρευνα και την καινοτομία στην κοινωνία.

Στόχος του είναι να συμβάλλει στην εξέλιξη του ερευνητικού έργου τους, για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό πλαίσιο, μία ανταγωνιστική startup, καθώς είναι κοινά αποδεκτό ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικές ομάδες, μπορούν, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην προσφορά προς την κοινωνία. 

Οι μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς είναι μεγάλες και πολυποίκιλες, όπως και οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν σε ένα ανταγωνιστικό, παγκόσμιο, διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο του Κέντρου Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ,

  •    για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες υποστήριξης των μελών της κοινότητας του ΕΚΠΑ σε θέματα διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την αξιοποίησης της έρευνας, που προσφέρει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και
  • για να αντλήσετε ενημέρωση και πληροφόρηση για την εξατομικευμένη συμβουλευτική, τους χώρους εργασίας, την εκπαίδευση, το mentoring και τη δικτύωση που μπορεί και παρέχει ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής του Κέντρου.

Σταθερά, συνειδητά και επιστημονικά τεκμηριωμένα, ενισχύουμε το τρίπτυχο: «Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», και προσκαλούμε όλους τους ερευνητές του ΕΚΠΑ να κάνουν πράξη τις καινοτόμες ιδέες τους και να τις μεταφέρουν στην κοινωνία.

                                                                                                                                  Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης

 

Νέα - ανακοινώσεις

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

1

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

1

ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ

1

ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ

1

STARTUPPERS

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

1

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

1

ΩΡΕΣ MENTORING

Πρόσκληση «Επιχειρηματική Επιτάχυνση Στο ΕΚΠΑ-2023»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

17/03/2023

Έναρξη Προγράμματος

11/04/2023

Ετήσιος Φοιτητικός Διαγωνισμός

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

06/11/2022

Χρηματικά έπαθλα

για τους νικητές

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.