Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Επιχειρηματικός Επιταχυντής

Λίγα λόγια για το "Κέντρο"

Το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με την επωνυμία “Αρχιμήδης” είναι ένας θεσμός στο ΕΚΠΑ που ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20.

Το Κέντρο Αρχιμήδης φιλοδοξεί να συνδέσει την ερευνητική κοινότητα με τη βιομηχανία και παράλληλα να εκκολάψει τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες της πανεπιστημιακής κοινότητας από τις οποίες εν δυνάμει θα δημιουργηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις.

Για να επιτύχει τους ανωτέρω στόχους το Κέντρο Αρχιμήδης οργανώθηκε σε δύο γραφεία: Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Office) και τον Επιχειρηματικό Επιταχυντή (Business Accelerator).

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των ερευνητών και της βιομηχανίας. Σε αυτό διαμορφώνεται η σχέση μεταξύ του ερευνητή και των επιχειρήσεων στα διάφορα στάδια ανάπτυξης και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του πανεπιστημίου.

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, συνεργατικούς χώρους εργασίας, καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη της αγοράς (mentoring) και δικτύωση με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στοχεύοντας στην επιτάχυνση της επιχειρηματικής διαδικασίας από την ιδέα στην αγορά και τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.

Το Κέντρο Αρχιμήδης απευθύνεται στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν εμπορικά την εφαρμοσμένη έρευνα που πραγματοποιούν ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Η υλοποίηση του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ συνδέεται άμεσα με τους στόχους του ιδρύματος. Από τη μεταφορά τεχνολογίας στην οικονομία θα προκύψει ωφέλεια για τους ερευνητές, το πανεπιστήμιο και την οικονομία ενώ η λειτουργία του επιχειρηματικού επιταχυντή θα επιτρέψει στα μέλη του ΕΚΠΑ να επεξεργαστούν τις επιχειρηματικές ιδέες τους περαιτέρω και να δημιουργήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις.

Όραμα
Να φέρουμε τη γνώση και την τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος μέσα στο οποίο άνθρωποι και πόροι του Πανεπιστημίου θα συνδυάζονται με ανθρώπους και πόρους εκτός του Πανεπιστημίου προκειμένου να προάγουν την ανάπτυξη και τη διάχυση της έρευνας και της γνώσης.

Η ομάδα του Αρχιμήδη

Δρ. Νικόλαος Μυλωνάς

Δρ. Νικόλαος Μυλωνάς

Διευθυντής

Δρ. Αντώνης Λίβιεράτος

Δρ. Αντώνης Λιβιεράτος

Επιστημονικός Σύμβουλος

Δρ. Γιάννης Δημητρακόπουλος

Υπεύθυνος Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας

Βασίλης Σιέμος

Βασίλης Σιέμος

Υπεύθυνος Γραφείου Επιχειρηματικού Επιταχυντή

Νίκη Κολιοπούλου

Διοικητική Υποστήριξη

Μέντορες

Άννα Βε

Άννα
Βε

Recruitment Expert, Career Coach, Job Matchmaker

Στάθης Γρηγορόπουλος

  CAMS Data       Scientist      Rabobank   

 

Χριστιάνα Θωμαΐδη​

Χριστιάνα Θωμαΐδη

Digital Manager @Kathimerini’s Gastronomy Publications 

Νίκος
Μηνάς

    Patent Attorney         & IP strategist         Hanna Moore + Curley

Γιώργος Μονοκάνδυλος

Γιώργος Μονοκάνδυλος

Head of Branding and Creative Agencies, Google

Βασίλης Νικολόπουλος​

Βασίλης Νικολόπουλος

Head of Applied Research & Development @ Protergia, MYTILINEOS

Άννα Παπαδοπούλου

Training & Organizational Development Consultant HRP International


Development Consultant

HRP International

Νίκος Ραυτόπουλος

Διευθυντής πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του ΑΔΜΗΕ

Ηλίας
Σαλτιέλ

Co Founder & CEO, Athens Makerspace

Δρ. Σωτήρης Στεργιόπουλος

    President & CEO      at A2A  Pharmaceuticals

Rodoula Trakada

Ροδούλα Τρακάδα

Sales & Shopper Marketing Manager- National Accounts Greece, στη Jacobs Douwe Egberts

Θανάσης Χριστοδούλου

General Manager  Lavifarm Active Services

Συνεργασίες​

SHARE, LIKE, REPEAT

Get Connected

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.