ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

 

Χαιρετισμός Διευθυντή

Το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με την επωνυμία “Αρχιμήδης” είναι ένας νέος θεσμός στο ΕΚΠΑ που ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου των συνεδριών 25/2/2016, 29/11/2016, 16/3/2017 και 30/4/2018.

Το Κέντρο Αρχιμήδης φιλοδοξεί να συνδέσει την ερευνητική κοινότητα με τη βιομηχανία και παράλληλα να εκκολάψει τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες της πανεπιστημιακής κοινότητας από τις οποίες εν δυνάμει θα δημιουργηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις.

Για να επιτύχει τους ανωτέρω στόχους το Κέντρο Αρχιμήδης οργανώθηκε σε δύο γραφεία: Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Office) και το Γραφείο Επιχειρηματικού Επιταχυντή (Business Accelerator). Τα δύο αυτά γραφεία έχουν στελεχωθεί με τον κ. Γιάννη Δημητρακόπουλο το πρώτο και με τον κ. Βασίλη Σιέμο το δεύτερο καθώς και με γραμματειακή υποστήριξη.

Παρά τη μεγάλη ερευνητική παρουσία του ΕΚΠΑ διεθνώς και την εξαιρετική κατάταξη που έχει όχι απλά στην Ελλάδα, όπου πρωτεύει, αλλά και ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το ΕΚΠΑ δεν διέθετε ένα αντίστοιχο Κέντρο για να δώσει στην έρευνα και την καινοτομία που παράγεται στα εργαστήρια διέξοδο στην οικονομία.

Με τη δημιουργία του Κέντρου Αρχιμήδης, το ΕΚΠΑ θα συμβάλλει στην αναγέννηση της οικονομίας μέσα από τους φοιτητές και αποφοίτους του. Η βασική έρευνα που παράγεται στα εργαστήρια του ΕΚΠΑ μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων προϊόντων αλλά και καινοτομιών σε αυτά.

Πλέον έχει εγκατασταθεί η απαραίτητη υποδομή και έχουν καταγραφεί οι διαδικασίες που θα μεταφέρουν την τεχνολογία και θα προάγουν την επιχειρηματικότητα συνδέοντας την εφαρμοσμένη έρευνα με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Το Κέντρο θα προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (coaching), εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, συνεργατικούς χώρους εργασίας (θερμοκοιτίδα), καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη της αγοράς (mentoring) και δικτύωση με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εφόσον μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των ερευνητών και της βιομηχανίας. Σε αυτό διαμορφώνεται η σχέση μεταξύ του ερευνητή και των επιχειρήσεων στα διάφορα στάδια ανάπτυξης και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του πανεπιστημίου.

Το Κέντρο Αρχιμήδης απευθύνεται στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας που επιθυμούν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση: τους φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, και απόφοιτους του ΕΚΠΑ. Με τη θερμοκοιτίδα που διαθέτει ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής επιδιώκεται  η επιτάχυνση της επιχειρηματικής διαδικασίας από την ιδέα στην αγορά και η δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.

Συμπερασματικά, η υλοποίηση του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ συνδέεται άμεσα με τους στόχους του ιδρύματος. Από τη μεταφορά τεχνολογίας στην οικονομία θα προκύψει ωφέλεια για τους ερευνητές, το πανεπιστήμιο και την οικονομία ενώ η λειτουργία του επιχειρηματικού επιταχυντή θα επιτρέψει στους φοιτητές να επεξεργαστούν τις ιδέες τους περαιτέρω και να δημιουργήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις.

Με την ευχή το Κέντρο Αρχιμήδης να αποτελέσει σημείο αναφοράς των ερευνητών και να προσθέσει εξωστρέφεια στη δράση της πανεπιστημιακής κοινότητας, σας προσκαλώ να το γνωρίσετε και να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει. Εδώ στον ιστότοπο του Κέντρου Αρχιμήδης είναι συνδεδεμένα τα δύο γραφεία και παρουσιάζονται οι δράσεις και οι υπηρεσίες που προσφέρουν.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
Διευθυντής Κέντρου Αρχιμήδης